راه حل ها

اهمیت استفاده از دیتالاگرها در مراکز نگهداری از خون و فرآوردهای خونی

وجود بانک خون در بیمارستانها برای تامین خون مورد نیاز بیماران امری واضح است. اما موضوع مهمتر ازآن  محیط نگهداری خون در بانک خون است. چرا که محدویت خاصی از نظر دمایی و زمانی برای نگهداری از آنها وجود دارد.

سلول های قرمز تا 42 روز در یخچال ها با دمای 6 درجه سانتیگراد نگهداری می شوند. پلاکت ها تا پنج روز در دمای اتاق در همزن ها ذخیره می شوند. پلاسما و کریو بصورت فریز تا یک سال در فریزرها نگهداری می شوند.

انحراف از محدوده و شرایط دمای مشخص در حین ذخیره و انتقال خون و فرآورده های خونی می تواند روی زنده بودن ترکیبات خون بطور جدی تأثیر بگذارد ،و  منجر به کاهش مزایای بالینی آنهاشود. همچنین می تواند خطر تکثیر باکتریها را در اجزای خون در طول ذخیره سازی افزایش دهد و ممکن است باعث وبروز عوارض انتقال خون خطرناک از جمله شوک سپتیک و حتی مرگ شود.

زنجیره سرما ، سیستمی برای ذخیره و انتقال خون و فرآورده های خونی ، در محدوده و شرایط صحیح دما ، از نقطه جمع آوری از اهدا کنندگان خون تا نقطه انتقال خون به بیمار است. شکست در زنجیره سرما منجر به هدر رفتن و دور انداختن واحدهای خون نامناسب می شود که این امر می تواند باعث کاهش ذخیره خون و فرآورده های خونی برای بیماران در بانک خون شود.

امروزه اهمیت این موضوع برای مسئول در حوزه بهداشت و سلامت واضح است و درنتیجه برای نگهداری از ذخیره خون به استفاده از یخچالهای و در صورت نیاز فریزهایی برای آنها میکنند. یخچال و فریزرها ایده آل ترین محیط ذخیره خون را فراهم کرده و دمای مناسب را در شرایط محیطی بالا حفظ می کنند.

حال برای نظارت و کنترل دائمی از صحت کارکرد این یخچالها و حتی سیستمهای سرمایشی موجود در بانک خون ها تکنولوژی به کمک حوزه سلامت آمده است و استفاده از دیتالاگر های رطوبت و دما میتواند بطور آنی هرگونه خطا و اتفاق غیر معمول در دمای محیط را اطلاع دهد.