راه حل ها

3عامل مهم در مورد استریل کردن ابزارهای دندانپزشکی

درست مانند هر شاخه دیگر در صنعت بهداشتی ، مراقبت های دندانپزشکی هم طبق دستورالعمل های دقیقی که توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) و انجمن دندانپزشکی آمریکا (ADA) تهیه شده است ، انجام می شود.

اطمینان از بالاترین سطح ایمنی بیمار و پرسنل متکی به اجرای یک برنامه کنترلی است. موارد توصیه شده در مرکز برنام کنترل ، که توسط CDC بیان شده است ، عقیم سازی و گندزدایی مناسب موارد و وسایل مراقبت از بیمار است.

همانطور که انتظار میرود ، این فرایندی است که باید با احتیاط بسیار زیاد انجام شود ، زیرا حتی یک اشتباه جزئی می تواند سلامت بیمار را به خطر بیاندازد. یک مرکز اصلی در هر مرکز دندانپزشکی ، اتوکلاو ، برای اعتبار سنجی چرخه عقیم سازی طبق مقررات دولتی وجود دارد. طبق CDC و ADA ، متخصصان دندانپزشکی هنگام اعتبارسنجی اثربخشی فرایند عقیم سازی ، باید سه نوع شاخص را با دقت بررسی کنند.

شیمیایی

استفاده از نوارهای نشانگر و انواع دیگر شاخص های شیمیایی می تواند به تکنسین کمک کند تا تشخیص دهد که آیا اتوکلاو به دمای عقیم سازی مناسب رسیده است یا خیر. اگر شرایط عقیم سازی به آستانه خاصی برسد ، نوار نشانگر با تغییر رنگ آنرا نشان خواهد داد. در صورت عدم پاسخگویی به این شاخص ، باید فرض را براین بگذاریم که هر کالایی که در طی آن چرخه استریل بوده ، استریل نیست. استفاده از این شاخص به تنهایی تضمینی برای مؤثر بودن عقیم سازی نیست.

مکانیکی

هنگام استفاده از یک اتوکلاو ، کنترل دما ، فشار و مدت زمان چرخه اهمیت بسیاری دارد. برای دستیابی به این هدف ، تکنسین ها معمولاً از دیتالاگر با کیفیت بالا استفاده می کنند. در حقیقت ، دیتالاگرهایی وجود دارند كه بطور خاص برای استفاده در اتوكلاوها طراحی شده اند و گزارشهای لازم را برای تجزیه و تحلیل داده ها و تأیید آسان ارائه می دهند.

بیولوژیکی

درنهایت ، اهمیت نظارت بیولوژیکی برای ریشه کن کردن مشکلات مربوط به اتوکلاو و اطمینان از چرخه های عقیم سازی موفق است. براساس CDC ، اتوكلاو مورد استفاده در محیط دندانپزشكی باید حداقل یك بار در هفته برای شاخصهای بیولوژیك مورد بررسی قرار گیرد. تکنسین ممکن است برای بررسی وجود میکروبهای مضر ، از نوارهای مانیتورینگ اسپور استفاده کند یا به یک سرویس "post-in" متوسل شود.