چند نوشت

دلیل استفاده از خازن قطب دار چیست؟

یکی از سئوال هایی که ممکنه از خودتون بپرسید اینه که از خازن های جهت دار (قطبی ) باید استفاده کنم یا نه ؟

وقتی می گوییم یک خازن قطب دار یا جهت دار است ، یعنی برای استفاده از آن خازن در مدار باید پایه مثبت خازن را به سطح با پتانسیل بالاتر یا جهت مثبت متصل کنید در غیر این صورت خازن کار نمی کند و یا ممکن است خراب شود .

خوب ، حالا استفاده از خازن بدون قطب بهتر هست یا خازن قطب دار ؟

در واقع ما میتونیم همیشه از خازن بدون قطب به جای خازن جهت دار استفاده کنیم . (و نه برعکس)

پس چرا در مدارات از هر دو نوع خازن استفاده می کنیم ؟

علت استفاده از خازن جهت دار مربوط به ساختمان داخلی و شرایط ساخت اون ها هست .

برای ساختن خازن هایی با ظرفیت بیشتر از 1 میکرو فاراد باید از موادی استفاده کرد که ایجاد قطب میکنند .

پس مداری وجود نداره که نیاز به خازن جهت دار داشته باشه ، بلکه به خاطر ظرفیت بالای خازن ها ، آن ها جهت دار هستند .