تازه ها

استفاده کشاورزان سیسیلی از NFC برای تایید کیفیت محصول

مصرف کنندگان با خرید پرتقال خونی سیسیلی قادر خواهند بود با استفاده از سیستم جدیدی که ترکیبی از برچسب ها و حسگرهای NFC در هر جعبه پرتقال همراه با سیستم ردیابی بلاکچین است.

برچسب های قرار داده شده بر روی هر جعبه اطلاعاتی در مورد "منشاء و مشخصات محصول" ، انجام امور گمرکی را تسهیل می کند و بر وضعیت و دمای پرتقال ها در هنگام حمل و نقل نظارت می کند تا از کیفیت عالی میوه در هر کجا اطمینان حاصل کند. " پروژه ارتقاء اقتصاد سبز نارنجی قرمز (روژ)".

مسئولین این امر میگویند : "این برچسب یا حسگرهای NFC روی جعبه های میوه و حسگرهای پیچیده به کاربر اجازه می دهد شرایط حمل و نقل از جمله رطوبت و دما ، تاریخ برداشت و روش های ذخیره سازی و توزیع مطلع شوند.

همچنین افزودند: این پرتقال ها جواهرات تاج ساخته شده در ایتالیا هستند ."بیش از 50٪ از کل تولید ملی از سیسیل بدست می آید: در سال 2018 ، این رقم تقریباً 1،000،000 تن از مجموع 1622،000 تن بود. همچنین کلاهبرداری در این حوزه به مصرف کننده آسیب رسانده و ضررهایی را برای تولید کنندگان بهمراه داشته است. این سیستم برای محافظت از پرتقال های خونی از Sicily IGP و صادرات جهانی این محصول بی نظیر ، که امسال نیز به بازار چین وارد شده است ، ایجاد شده است."