تازه ها

MTA برای گسترش سیستم بلیط فروشی اتوبوس و مترو در نیویورک با Omny همکاری میکند

MTAاعلام کرد: سیستم کرایه بدون تماس Omny  در نیویورک قرار است یک مرحله نصب و را اندازی پرداخت بدون تماس را تا پایان سال  در 472 ایستگاه بوسیله MTA انجام دهد.

MTA میگوید: در طی شش هفته شاهد رشد شگرفی بوده که یک هفته سریعتر از رشد سیستم بوده و رشد سرویس سیستم از ۱میلیون به ۲میلیون تراکنش و ۴هفته سریعتر از سرویس omny به ۱میلیون تراکنش رسید.

تا به امروز ، Omny "کارتهای بانکی صادر شده در بیش از 112 کشور از جمله ایالات متحده را پذیرفته است. این کشورها شامل شش قاره از هفت قاره جهان ، بجز قطب جنوب میشود.

درحال حاضر تنها 7 ایستگاه از مترو و اتوبوسهای نیویورک در چرخه این سیستم قرار گرفته اما شبکه مترو نیویورک و اتوبوس هایی که از طریق MTA اداره می شوند ، تا پایان  سال 2020 تحت پوشش کامل Omny قرار خواهد گرفت.

آل پوتر ، مدیر برنامه Omny می گوید: ما در تلاش هستیم تا این سیستم جدید پرداخت کرایه را از طریق آزمایش و نظارت دقیق و مداوم تحویل دهیم همچنین خوشحالیم که این مرحله  را شروع کنیم و به کلیه مشتریان MTA سهولت و راحتی بهره برداری از سیستم خود را ارائه دهیم. "