تازه ها

آریون بانک برنامه NFC رابه همراه بانک خود اضافه کرده است

Arion Bank  ایسلند پرداخت از طریق NFC را به برنامه همراه بانک خود اضافه کرده است. این یک قدم مهم برای این بانک به منظور دستیابی به هدف خود برای اطمینان از پیشرو بودن در امورمالی از طریق تلفن همراه در کشور است.

این بانک با استفاده بستر پرداخت Dejamobile’s ReadyToTap Payments برای اضافه کردن پرداخت از طریق NFC به برنامه بانکی تلفن همراه اندروید خود همکاری کرده است.

مدیر عامل بانک میگوید: افزودن پرداختهای NFC برای تامین نیازهای مشتریان مهم است.

Dejamobile توضیح داد: این برای ما بسیار مهم است كه بتوانیم از طریق تلفن های همراه خود توانایی پرداخت هزینه را به مشتریان خود ارائه دهیم."

وی گفت: "ما به چندین راه حل بررسی کردیم و Valitor و Dejamobile را انتخاب کردیم زیرا آنها قادر بودند به جای اینکه نیاز به معرفی یک برنامه جداگانه برای پرداخت ها داشته باشند ، یک روش ساده برای پرداخت از طریق NFC در برنامه بانکی تلفن همراه ما را فراهم کنند.

بندیکتساتوتیر گفت: "ماخوشبختانه Dejamobile و Valitor را به سایر بانک ها توصیه می کنیم که پرداخت برنامه NFC را در برنامه تلفن همراه خود قرار دهند."

مدیر برنامه  Valitor می افزاید: "Valitor از اینكه توانسته است به Arion Bank كمك كند تا این راه حل برتر را برای دارندگان کارتهای خود ارائه دهد ، هیجان زده است و ما مشتاقانه منتظر هستیم تا در آینده با Dejamobile در پروژه های بیشتر همکاری کنیم."